Hur vill du skörda?

Öka work passion och överträffa målen


Vill du bygga en positiv miljö inom dig och runt dig? Vi har redskapen!
Vill du bygga en organisationskultur för välmående medarbetare och maximal prestation?
Vår vision är att du och alla i organisationen, ledare, team, alla medarbetare blomstrar.
Vi hittar bästa vägen för just er.
Några röster:
Tack Amanda för en inspirerande workshop om att bygga välmående och måleffektivitet via din feedback metod. Så bra!
Hans, CEO
“Inspiring workshop with Amanda from Interante about the importance of developing feedback. I really enjoyed the lecture and the exercises with the team. I got a lot out of our discussions. I felt enlightened by Amanda and her knowledge on feedback. Highly recommended!”
Maria, CEO
“Do you want to utilize feedback? This is a very good and inspiring method for everyone to increase wellbeing and performance. Amanda is telling you how, in these Inspirationshops. I booked her outstanding workshop and I was really impressed by her story and the practical assignments that was included. This is something that you all will benefit from. I strongly recommend you to be in advance and book this workshop. You have a lot to look forward to.”
Gunnar, CEO


Boka presentation

Placeholder

Vi erbjuder den hjälp ni behöver just nu


Vilken känsla vill du skapa i ditt dagliga jobb? Vill du få långvarig inspiration för dig och alla runt dig? Våra verktyg för ledar-, team- och medarbetar-utveckling leder till work passion och resultat.

Placeholder

Ledar, team och personlig utveckling, coachingLedarutveckling och Teamutveckling med en buffé av verktyg där vi tittar på just din/er situation och det enda som är gemensamt för denna tjänst är att den gör positiv skillnad för personerna och organisationen.
Amanda är en katalysator och facilitator till din utveckling och ditt teams utveckling. Jag bidrar till att du lyser än klarare, att du utvecklas snabbt, får verktyg för det du behöver just nu, som ger stöd i dina utmaningar, att du känner att du presterar och samtidigt kan känna lycka och glädje.
För att utvecklas och växa så behöver vi olika saker beroende på utgångspunkten, situationen och på dig som person. Alla är olika och varje organisation är också unik. Jag använder olika verktyg liksom att jag kan mixa workshop och coaching där du och teamet får ta plats och välja väg framåt samt plocka redskap. Jag coachar individuellt och i team, där ni är stjärnorna och jag bidrar till att du/ni snabbare kommer framåt på ett roligt sätt.

Placeholder

Inspirationshop – Workshop laddad med inspiration, glädje och energi


En inspirationsboost för alla. Ni får verktyg och nycklar baserat på forskning, hur ni utvecklar er snabbare och ökar work passion. Vi skräddarsyr workshops och inspirationsföreläsningar. Det finns olika ämnen att fokusera på. Vi kan arbeta med era (organisationens alternativt personliga) värderingar, syften eller mål, vad innebär dessa (för dig, medarbetarna)? Viktigt att landa i dem och den egna relationen till dem. Speciellt innan vi sätter igång med feedback knuten till dessa, ifall ni önskar feedback och några verktyg ur Interantes forskningsbaserade koncept. Ni kan välja inspirationsföreläsning eller workshop från 30 minuter till heldag. Alla innehåller interaktivitet med deltagarna, även online, och målsättningen är att ni får ökat engagemang redan i workshopen och som blir långvarig efteråt. Finns det tid lägger vi en plan hur ni får in de nya verktygen i er vardag så att boosten bibehålls. Ni får glädje, inspiration och motivation i jobbet som kan spilla över och hjälpa i livet.


Placeholder

HR-Konsult stöd


Behöver du avlastning i stort eller smått? HR har många områden att ta hand om och Amanda är universitetsutbildad och har praktisk erfarenhet av alltifrån att skapa och implementera HR strategier, värderingar, EVP till att upprätta Policier, avtal, rekrytering, on- och offboarding. Employer Branding, Talent Management och Performance management. Det du och din organisation behöver just nu, varken mer eller mindre.
När Amanda är ute på olika uppdrag så självklart kommer positivitet och erfarenhet kring byggande av en bra organisationskultur och relationer med på ett sätt som en effekt av att ni anlitar Amanda. Jag stöttar HR i de olika HR områdena och finns då på konsultbasis till hands för det som behövs. Jag jobbar prestigelöst, lojalt och vill ta med mig glädje och ljus dit jag kommer.

Placeholder

Bakgrund


75% av alla anställda i Sverige är oengagerade. De går till jobbet för att få sin lön. De har ingen energi för sitt arbete eller sin organisation. Det visar den senaste Gallup-undersökningen från 2017 ”State of the Global Workplace”. Endast 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete. Endast 14% känner engagemang för sitt arbete och en stark koppling till sin organisation. Dessa 14% driver utvecklingen och tar verksamheten framåt. 11% är aktivt oengagerade. Dessa är inte bara missnöjda med sitt arbete, utan de underminerar också sina engagerade kollegors arbete. Denna brist på engagemang innebär inte bara enorma kostnader i form av produktionsbortfall utan det påverkar hur människor mår på jobbet, där psykisk ohälsa utgör nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige.

0%
Oengagerade medarbetare

0%
Motarbetar aktivt

0%
Engagerade medarbetare

Såväl ledningar som anställda önskar långt mer feedback än vad som ges idag, enligt Harvard Business Review.  Företag och ledningar som säger sig arbeta 40 % med feedback arbetar i själva verket med feedback 0-2% enligt Simon Elvnäs forskning publicerad i Chef. Elvnäs forskning är genomförd bland annat med hjälp av omfattande tid på fältet hos organisationer där det faktiska skeendet dokumenteras på film och analyseras. Det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem är så mycket som 30-40 procent, enligt Malin Lohela Karlssons forskning. Det innebär alltså mellan 12 och 16 timmars bortfall i veckan, för varje medarbetare.

Placeholder
 
0%
arbetar med feedback

0%
produktionsbortfall för varje medarbetare

0 timmar
bortfall per vecka & medarbetare

Q&A


Varför coaching individuellt eller i team?


Vad kan du vänta dig och vilken insats krävs?

✨️ditt (jobb)liv/ ditt team tar en positivare riktning
✨️kommunikationen blir lättare med dina kollegor och medmänniskor
✨️ positiv inverkan på din/teamets insats på jobbet
✨️stor positiv påverkan på din organisation där du jobbar (alltifrån egenföretagare till många 100 tusentals anställda blir effekten ändå stor)
✨️energi och inspiration i vardagen som håller i sig
✨️oavsett om du är ledare eller medarbetare eller egenföretagare blir du stärkt i det du kan och vill bidra med på jobbet och oavsett storlek på ditt team så kommer ni att få än större effekt av detta om ni är ett helt team som tar del av dessa verktyg
✨️2 sessioner (ca 1h beroende på storlek på grupp och fysiskt eller digitalt) brukar behövas, och däremellan reflektera och göra små steg som vi i första sessionen kommit fram till behövs för just dig/er

Hinner man allt detta på 2 gånger ?

Faktum är att det har visar sig att det gör det. Redan efter första sessionen börjar saker hända.

Självklart är det du/ditt team som är stjärnor som lyser allt klarare✨️

Jag är bara en katalysator som möjligen initierar positiva händelser, som bygger miljön inuti och runt dig/ditt team.

Några uttalande om varför (en del går att se på LinkedIn direkt från personerna själva):

”Amanda har gett mitt liv, mitt team och jobb en mycket positivare riktning”
Liudmila

”Amanda är en superb coach där hon hjälpt mig att få balans mellan min egna ambitiösa jobbprofil, privatliv och träning. Hon ställer bra frågor som får mig att tänka till. Hon har även modet att på ett pedagogiskt sätt utmana ett invant beteende för att vi ska se konsekvens och alternativ.
Jag rekommenderar henne varmt till alla som vill utvecklas holistiskt!”
Johan

”Tack för ett mycket fint samtal Amanda🙏🏼 Jag känner mig peppad, stärkt och positiv nu. Du är verkligen skicklig och strålande på det du gör💜”
Susanne

Varför en Inspirationshop?

Inspirationshop är en föreläsning eller workshop som ger en boost, verktyg och handfasta tips för din och ditt teams utveckling. Att bygga en organisationsskultur för välmående och maximal prestation är ett långsiktigt arbete som kan få en rejäl skjuts av en inspirationshop. För att boosten ska bli långvarig behöver vi lägga en plan, ofta räcker det med små steg i rätt riktning varje dag eller varje vecka. Detta passar perfekt som del av en kick off eller konferens, möte eller fristående.

En inspirationshop är stämningshöjande, ger välmående och är kompetenshöjande så det kan även vara en del i ett utbildningsprogram eller hälsoarbete.

Oftast är det en del i att förbättra arbetsmiljön, att bygga kulturen, employer branding och talent management. Att alla presterar (performance management) och mår bra är en förutsättning för organisationens välgång och även för att attrahera talanger och att de ni har trivs.

”Rekommenderar verkligen att boka in Amandas seminarium där feedbackkulturen står i centrum för en organisations utveckling. Här får man på ett pedagogiskt sätt lära sig hur man kan implementera en varaktig förändring i sin organisation som dessutom är enkel att följa upp via den egenutvecklade appen.”
Lantz

”När jag deltog i Amandas Feedback workshop blev jag inspirerad och imponerad av hur lätt Feedback kan vara på alla nivåer inom ett företag eller organisation.
Mycket proffsigt och bra produkt för alla som vill arbeta mer effektivt.”
Catarina


Vem behöver team/ledarutveckling och HR- konsultstöd?

Alla i organisationen har nytta av vägledning ibland. Vi är olika och vi har olika utmaningar. För att utvecklas behöver vi en spegling för att se oss själva. Jag bidrar till att ni ser speglingen av er själva. Jag (Amanda, se ”om Interante”) kan också ofta tydligt se vägen framåt som är en positiv skillnad för er, även om det är ni som själva får komma fram till vart ni ska, vill och hur.

När jag jobbar med ledar- och teamutveckling och även i olika uppdrag som HR-konsult så bidrar jag till att ni bygger en kultur med mångfald och inkluderande och ofta känner sig ledare avlastade när jag arbetat med er. Vi människor är flockdjur och arbetar bäst i team och att hitta lösningar och ge er redskap där jobbet blir en glädjefylld tid och som skapar energi istället för att ta energi är ett av mina syften.

HR är ofta överbelastade är min åsikt efter att ha hjälpt många och därför vill jag även handfast avlasta er på HR inom de olika HR områdena.

Olika organisationer har olika behov och jag kan stötta så lite eller mycket som just ni behöver. Jag möter er där ni är och bidrar i stort och smått, samtidigt som jag fått höra gör jag positiv skillnad oavsett vem jag hjälper med vad.


Interante har utvecklat en feedbackapp som du kan prova! Hör av dig först så skapar vi ett konto för din organisation och du laddar ned där appar finns och registrerar dig.

Varför en feedbackapp?

 • Feedback är ett viktigt led i att skapa engagemang och delaktighet. Om alla får möjligheten och blir uppmuntrade att ge feedback till varandra ökar delaktigheten.
 • Denna app är ett sätt att underlätta för att ge varandra feedback. Feedback är en stor positiv förändringskraft.
 • I appen uppmuntras och möjliggörs feedback från alla till alla.
 • Det avlastar management, bland annat genom att alla medarbetare får bekräftelse och stöd.
 • Det ökar arbetslusten, välmåendet, förbättrar hälsan och bygger upp personalen och därmed företaget.
 • Anställda får ett eget verktyg för att ta ansvar för sin egen och andras utveckling och organisationens framgång.
 • Behovet av en feedbackapp blir större ju mer och mer rörliga vi blir och arbetar från olika platser om det är resande, från hemmet eller på olika kontor i Sverige och världen.
 • Att ha en feedbackapp hjälper alla att bli påminda om att ge varandra feedback.
 • Det kan åstadkomma snabbare och tätare, mer regelbunden feedback än att vänta tills man ses eller att komma ihåg att säga när man pratar på telefon.
 • Att alla anställda får möjlighet att ge feedback innebär att de har större möjligheter att påverka, vilket minskar stress och stressymptom.
 • En feedbackapp skapar feedbackträning, ökar dina förmågor inom feedback och även i andra områden. Appen är en bra förutsättning för att ge varandra feedback även personligen och i telefonen.


Vilka effekter kan väntas?

Att skapa delaktighet och engagemang är av stor vikt och olika verktyg för detta tillhandahåller vi på Interante. Forskningsbaserade konceptet där alla kan ge alla feedback innebär ökad delaktighet då alla anställda själva äger och kan påverka utvecklingen. När delaktigheten har ökats så höjs engagemanget, vilket även blir effekten av just feedback som uppmuntrar till att göra mer av det som är positivt samt visar vägen till den positiva utvecklingen för individen och företaget.

En organisationskultur byggs i och till positiv anda. Feedbacken leder till att alla gör det som de fått feedback var bra i högre grad och det som behövs utvecklas blir förbättrat eftersom alla uppmuntras att visa vägen framåt i utvecklande feedback.

Med professionell och rätt given feedback börjar alla se sig själva och andra som talanger och en stark grogrund skapas för att allas talanger kommer fram till sin rätt och blommar ut. När sedan talanger rekryteras är grundarbetet inom organisationen gjort för att de inte bara ska trivas och prestera såsom förväntat utan även utvecklas.

Allas utveckling kan då ta organisationen och individerna till en ny nivå närmare företagets vision och nya mer utmanande affärsmål nås.

Varför Feedbacktips?

Feedbacktips finns tillgängliga hela tiden i appen och är viktiga för att träna upp feedbackförmågorna och höja kunskaperna speciellt initialt. Feedbacktipsen finns att beställa här från hemsidan och finns redan i appen, helt gratis och frivilligt att välja och vraka bland.

Exempel på tips i stort och smått:

 • 7-1 regel innebär att 7 positiva feedback och en utvecklande feedback från en person till samma person för varje feedbackrelation. Att ge positiv feedback tillåter att personen utvecklas, dvs gör mer av det som beskrivs som bra. Att bygga tillit mellan två personer görs dessutom genom positiv feedback och behövs för att den utvecklande feedbacken ska tas emot.
 • Feedback ges med fördel så konkret som möjligt och nära i tid och rum.
 • Även tips om hur ta emot feedback ges och tänket runtomkring.
 • Feedback förpackas med fördel samt tas emot som en gåva. Det är en present någon ger till någon.
 • Hur går en organisation från en bedömningskultur till en utvecklingskultur?

Vad är appen och inte?

Interantes egen app möjliggör feedback på språng, användarvänlig och ger information om vart ni står.
Alla ger alla feedback med en metod baserad på forskning som ger positiv kultur och framåtkraft.

Du får statistik direkt i appen på hur utvecklingen går. Feedback enligt Interantes metod är en boost för anställda och organisationen. För att att öka dina feedbackförmågor samt i din organisation så finns olika verktyg som vi lär ut som komplement till appen. Hör av dig så att vi kan lägga upp ett konto för er, då laddar ni ned appen där appar finns och kan sätta igång.

Detta är inte en mätning eller medarbetarundersökning som är enkelriktad till ledningen från medarbetare som det finns många verktyg och appar för. Detta är en lösning på det mätningarna kan visa och detta är allas verktyg, gör att alla får möjlighet att påverka och avlastar management.

Appen kan vara fristående från andra verktyg, metod och koncept som Interante tillhandahåller och dessa andra verktyg kan även anvvändas utan att appen används.

Det gemensamma för verktygen är att du och alla i organisationen/teamet får möjlighet att utvecklas, blomma upp och ta organisationen till nya höjder.

Ser fram emot att höra av dig

Funktioner Feedbackapp


Interante har utvecklat en feedbackapp för att smidigt kunna använda sig av feedback för utveckling och bygga en kultur för välmående anställda och organisation.
Några kundutlåtanden om appen:

”Feedbackappen är ett smidigt verktyg att ge feedback på. Genom att använda Feedbackappen kan du ge regelbunden feedback på ett odramatiskt sätt och ge feedback till medarbetare på distans.
Att ha ett unikt verktyg för feedback ger den större uppmärksamhet och kan följas upp.
Genom att använda Feedbackappen får medarbetarna att växa. Feedbackappen gör att ’Ge Feedback’ blir av.”
Karin, HR-Chef

”Feedbackappen är enkel att använda och stilren. När man ger någon positiv feedback i vanliga fall så kan det tolkas som att man smörar och är ute efter något. I feedbackappen blir det inte så för den är till för detta och det är fritt fram att ge feedback. Det skapar välmående.”
Feven, Affärsledare

Passar alla mobiler. Alla kan ge feedback till alla. Alla kan själva registrera sig som användare efter att organisationen slutit avtal med Interante.


Appen är på svenska och engelska, valfritt. Feedback konversationerna är på det språk deltagarna väljer att skriva det i.


En ”anmäl”- knapp går till den anmälaren väljer. Alla uppmanas att vara så transparenta som möjligt eftersom mer korrekt feedback förväntas då samt blir alla inspirerade av alla och en trippeleffekt av boost kan uppnås.


Tips finns tillgängliga hela tiden, för att inspireras, träna upp feedbackförmågorna & skapa feedbackkultur.


Statistik kommer att finnas tillgänglig. Där kan man få  % gett & fått feedback totalt, lista på vilka på individnivå samt team/avdelningsnivå som ligger i topp på fått och gett feedback flest gånger.


Feedback som getts personligen kan användare lägga in för rätt statistik. Klicka i vem du gett feedback till och valfritt vad för feedback.


Feedbackmottagaren kan ge respons med text eller tumme upp, hjärta, stjärna eller frågetecken.


Den som ger feedback bestämmer om det ska vara sekretess eller transparens. Den som tar emot feedback kan slutligen bestämma om alla ska se feedbacken eller inte. Säkerhet att ingen annan ser informationen än det som feedbackgivaren anger för sekretess samt hålls inom organisationen.


Push notifikation samt siffra vid inkommen feedback eller svar.

Om Interante


Grundaren Amanda Ekman har efter 25 års internationellt arbete i olika ledande roller i såväl stora som små organisationer erfarenhet av att det viktigaste i en organisation handlar om dig och dina kollegor, och att det finns flera nycklar till sund prestation i glädje. Ett sätt som förefaller enkelt är att lyfta era styrkor för ett utvecklingsfokus, det skapar en positiv miljö för er och varandra. Det är inte alltid så enkelt att hålla i varaktigt och det finns lösningar till det.

Tyvärr tror många att negativ eller konstruktiv feedback är det som gäller för maximal utveckling, när både realiteten och forskning visar att positiv är mest effektiv. Det är naturligt att vi tittar på det negativa först eftersom det hjälpte oss att överleva för länge sedan då hoten i form av tex rovdjur kunde ta våra liv. Så vår hjärna är fortfarande programmerad att se hoten först. Idag behöver vi inte grotta ned oss i det negativa, även om det kan vara svårt att låta bli.

Hur reagerar du på negativ feedback? Många slår dövörat till, vilket hämmar utveckling och relationen kan bli skadad. Att lyfta styrkorna och att använda coachande eller utvecklande feedback där ni tillsammans tittar framåt är effektivare sätt att förändra något till det bättre, och bygger bra relationer och kultur. Ibland kan feedforward vara lämpligt för att hjälpa kollegan framåt.

Det finns många fler verktyg och nycklar för att utvecklas och må bra. Dessa skräddarsyr jag vid coaching eller workshop beroende på dig och organisationen.
Hur du och ni mår och presterar betyder allt för organisationen och att ta flera små steg som blir av är ofta en stor framgångsfaktor.

Oavsett om jag jobbar med workshops, coaching eller HR stöd så brukar det få positiv påverkan på HR områdena: Arbetsmiljö, Performance management, Employer Branding och Talent management och arbetsrätten behöver användas i mindre utsträckning. Talangerna du har i organisationen, dvs alla medarbetare behöver trivas och blomstra för att vara kvar eller för att förbli just talanger, och alla kan utvecklas med rätt förutsättningar.

Amanda Ekman

Min passion är att få dig och din organisation att lysa.

Att utveckla ett koncept som är inkluderande och främjar mångfald är naturligt och att alla verktyg och nycklar speglar detta.

Utbildad civilekonom från Uppsala Universitet och Master of Science in Business Administration, samt HR-utbildning från Stockholms Universitet; Arbetsmarknadskunskap med management och arbetsrätt.  Kompletterat med IT kurser i systemutveckling och IT i organisationer på Stockholms Universitet. Jag ser till er lönsamhet. er

Tidigare projektledare under många år på Ericsson som ansvarig för implementering av mobil infrastruktursystem i städer i USA och Latinamerika, samt innan dess bidrog till start av Ericsson services i Europa.

Löpande arbetat som inspiratör och projektledare för evenemang och van workshop-hållare och stöttat och coachat personer under många år.

”Amanda har gett mitt liv, mitt team och jobb en mycket positivare riktning”
Liudmila

”Amanda är en superb coach där hon hjälpt mig att få balans mellan min egna ambitiösa jobbprofil, privatliv och träning. Hon ställer bra frågor som får mig att tänka till. Hon har även modet att på ett pedagogiskt sätt utmana ett invant beteende för att vi ska se konsekvens och alternativ.
Jag rekommenderar henne varmt till alla som vill utvecklas holistiskt!”
Johan

”Rekommenderar verkligen att boka in Amandas seminarium där feedbackkulturen står i centrum för en organisations utveckling. Här får man på ett pedagogiskt sätt- lära sig hur man kan implementera en varaktig förändring i sin organisation som dessutom är enkel att följa upp via den egenutvecklade appen.”
Lantz

”När jag deltog i Amandas Feedback workshop blev jag inspirerad och imponerad av hur lätt Feedback kan vara på alla nivåer inom ett företag eller organisation.
Mycket proffsigt och bra produkt för alla som vill arbeta mer effektivt.”
Catarina
Kontakt


Trevligt att ha kontakt med dig. Du kan nå oss på nedanstående adresser eller fyll i formuläret.
Vi önskar dig en trevlig dag.

Epost

Vi ser fram emot att höra från dig och jag lyssnar gärna på dina utmaningar eller svarar på dina frågor: amanda(at)interante.se
Förfrågan om offert: eva(at)interante.se

Support på appen: support(at)interante.se

Ekonomifrågor: ekonomi(at)interante.se

Sociala Medier

Följ Interante på:
Linkedin
Facebook
Lägg till kontakt:
Amanda Ekman på Linkedin

Postadress

Interante AB
Optikvägen 11
181 55 Lidingö
Sweden

Kontaktformulär


  Tips på feedback / feedbackkulturPresentationDemoInspirationshopCoachingHR-konsultstöd

  Interante Logo