Hur vill du skörda?

Öka engagemanget och nå målen med feedback


Vill du bygga en företagskultur för välmående anställda och maximal prestation?
Interantes vision är att din organisation och dina anställda blomstrar.
Vad är bästa vägen för just er?


Boka presentation

Placeholder

Produkter


Vilken känsla vill du skapa hos alla anställda? Vill du skapa en feedbackkultur och få långvarig inspiration till alla anställda? Det leder till effektivitet och ni når era mål snabbare.

Placeholder

Feedbackapp


Appen möjliggör feedback på språng, enkel att ladda ned och användarvänlig. Sätt igång idag. Alla hjälps åt att ge feedback och föra företaget framåt. Ni som kund får statistik direkt i appen på hur feedbackutvecklingen går. Feedback är en boost för anställda och organisationen och för att feedbackbeteendet och boosten ska vara varaktig så finns hjälp för att komma igång samt även uppföljning.


Placeholder

Inspirationshop


En inspirationsboost för alla och som vi tittar på hur den kan bli varaktig. Alla får prova på och guidning av appen och får genomgå en grundlig feedbackgenomgång samt öva individuellt, två och två och med feedbackmingel. Grupparbeten hålls för att komma fram till bästa sättet för ert företag att använda feedback och app på. Vi sätter mål för feedback och hur ni vill mäta dessa (tex med hjälp av appens statistik). Finns som alternativ även utan app.


Placeholder

Analys & Implementation


För att bygga upp en feedbackkultur med förutsättningar att få välmående anställda, högre effektivitet och för att nå målen så är en strategi och plan viktig. Er egen övergripande vision, strategi är med fördel basen för en strategi och plan för att bygga en utvecklings & feedbackkultur. Analys görs först, för att titta på er situation och förutsättningar och för sedan kunna lägga den strategi och plan som passar just er organisation.

Placeholder

Bakgrund


75% av alla anställda i Sverige är oengagerade. De går till jobbet för att få sin lön. De har ingen energi för sitt arbete eller sin organisation. Det visar den senaste Gallup-undersökningen från 2017 ”State of the Global Workplace”. Endast 14% av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete. Endast 14% känner engagemang för sitt arbete och en stark koppling till sin organisation. Dessa 14% driver utvecklingen och tar verksamheten framåt. 11% är aktivt oengagerade. Dessa är inte bara missnöjda med sitt arbete, utan de underminerar också sina engagerade kollegors arbete. Denna brist på engagemang innebär inte bara enorma kostnader i form av produktionsbortfall utan det påverkar hur människor mår på jobbet, där psykisk ohälsa utgör nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige.

0%
Oengagerade medarbetare

0%
Motarbetar aktivt

0%
Engagerade medarbetare

Såväl ledningar som anställda önskar långt mer feedback än vad som ges idag, enligt Harvard Business Review.  Företag och ledningar som säger sig arbeta 40 % med feedback arbetar i själva verket med feedback 0-2% enligt Simon Elvnäs forskning publicerad i Chef. Elvnäs forskning är genomförd bland annat med hjälp av omfattande tid på fältet hos organisationer där det faktiska skeendet dokumenteras på film och analyseras. Det genomsnittliga produktionsbortfallet för en medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem är så mycket som 30-40 procent, enligt Malin Lohela Karlssons forskning. Det innebär alltså mellan 12 och 16 timmars bortfall i veckan, för varje medarbetare.

Placeholder
 
0%
arbetar med feedback

0%
produktionsbortfall för varje medarbetare

0 timmar
bortfall per vecka & medarbetare

Q&A


Varför en feedbackapp?

 • Feedback är ett viktigt led i att skapa engagemang och delaktighet. Om alla får möjligheten och blir uppmuntrade att ge feedback till varandra ökar delaktigheten.
 • Denna app är ett sätt att underlätta för att ge varandra feedback. Feedback är en stor positiv förändringskraft.
 • I appen uppmuntras och möjliggörs feedback från alla till alla.
 • Det avlastar management, bland annat genom att alla medarbetare får bekräftelse och stöd.
 • Det ökar arbetslusten, välmåendet, förbättrar hälsan och bygger upp personalen och därmed företaget.
 • Anställda får ett eget verktyg för att ta ansvar för sin egen och andras utveckling och organisationens framgång.
 • Behovet av en feedbackapp blir större ju mer och mer rörliga vi blir och arbetar från olika platser om det är resande, från hemmet eller på olika kontor i Sverige och världen.
 • Att ha en feedbackapp hjälper alla att bli påminda om att ge varandra feedback.
 • Det kan åstadkomma snabbare och tätare, mer regelbunden feedback än att vänta tills man ses eller att komma ihåg att säga när man pratar på telefon.
 • Att alla anställda får möjlighet att ge feedback innebär att de har större möjligheter att påverka, vilket minskar stress och stressymptom.
 • En feedbackapp skapar feedbackträning och bra förutsättningar för att ge varandra feedback även personligen och i telefonen.

Vad är appen och inte?

Detta är inte en mätning eller medarbetarundersökning som är enkelriktad till ledningen från medarbetare som det finns många verktyg och appar för. Detta är allas verktyg, gör att alla får möjlighet att påverka och avlastar management. Alla får möjlighet att utvecklas, blomma upp och ta organisationen till nya höjder.


Vilka effekter kan väntas av att ha en feedbackapp?

Att skapa delaktighet och engagemang är av stor vikt och ett system där alla kan ge alla feedback innebär ökad delaktighet då alla anställda själva äger och kan påverka utvecklingen. När delaktigheten har ökats så höjs engagemanget, vilket även blir effekten av just feedback som uppmuntrar till att göra mer av det som är positivt samt visar vägen till den positiva utvecklingen för individen och företaget.

En företagskultur byggs i och till positiv anda. Feedbacken leder till att alla gör det som de fått feedback var bra i högre grad och det som behövs utvecklas blir förbättrat eftersom alla uppmuntras att visa vägen framåt i utvecklande feedback.

Med professionell och rätt given feedback börjar alla se sig själva och andra som talanger och en stark grogrund skapas för att allas talanger kommer fram till sin rätt och blommar ut. När sedan talanger rekryteras är grundarbetet inom organisationen gjort för att de inte bara ska trivas och prestera såsom förväntat utan även utvecklas.

Allas utveckling kan då ta organisationen och individerna till en ny nivå närmare företagets vision och nya mer utmanande affärsmål nås.


Vem ska använda feedbackappen?

Alla i organisationen. Ingen blir utesluten. Syftet med denna app är att alla, oavsett position och geografiskt läge, blir delaktiga och inkluderad i sammanhållningen samt får möjlighet att påverka alla med hjälp av feedback, samt även själva blir uppmärksammade vecka efter vecka (eller vad man väljer periodfunktion).

Särskilt i digitaliseringsarbete eller andra förändringar såsom tex omorganisationer blir feedback ett viktigt redskap och skapar utrymme för och visar på vad alla kan bidra med och alla kan stötta alla så att alla kommer med i förändringen.

Olika organisationer har nytta av detta system och kanske särskilt de som är spridda över olika platser antingen i samma stad, på landsbygden till de som är på resa över världen. Kort sagt de som är lokaliserade på olika håll kan snabbt ge varandra feedback.


Varför Feedbacktips?

Feedbacktips finns tillgängliga hela tiden i appen och är viktiga för att träna upp feedbackförmågorna och höja kunskaperna speciellt initialt. Feedbacktipsen finns att beställa här från hemsidan och finns redan i appen, helt gratis och frivilligt att välja och vraka bland.

Exempel på tips i stort och smått:

 • 7-1 regel innebär att 7 positiva feedback och en utvecklande feedback från en person till samma person för varje feedbackrelation. Att ge positiv feedback tillåter att personen utvecklas, dvs gör mer av det som beskrivs som bra. Att bygga tillit mellan två personer görs dessutom genom positiv feedback och behövs för att den utvecklande feedbacken ska tas emot.
 • Feedback ges med fördel så konkret som möjligt och nära i tid och rum.
 • Även tips om hur ta emot feedback ges och tänket runtomkring.
 • Feedback förpackas med fördel samt tas emot som en gåva. Det är en present någon ger till någon.
 • Hur går en organisation från en bedömningskultur till en utvecklingskultur?

Varför en Inspirationshop?

Inspirationshops ger vägledning och handfasta tips och alla frågor alla anställda kan ha, kan bli besvarade och övning ges så tryggheten ökar i feedbackhanteringen. Att bygga en företagskultur för välmående och maximal prestation och feedback kan användas i detta syfte och då behövs träning och att diskussioner tas upp hur det fungerar och hur alla vill göra det ännu bättre. Inspirationshop kan även hållas utan app för att just blir inspirerad och få en direkt boost för alla anställda.

Varför analys och implementation?

Att bygga en feedbackkultur innebär ett långsiktigt och uthålligt arbete med tydlig strategi och ett sätt att få med alla. Detta behöver planering av olika steg och åtgärder, främst inkluderande så att alla får eget ansvar och tex roterande funktioner för uppföljning, beroende på vad som passar er organisation.

Boka presentation

Funktioner Feedbackapp

Kom igång med feedback och bygg en kultur för välmående anställda och organisation.

Passar alla mobiler. Alla kan ge feedback till alla. Alla kan själva registrera sig som användare efter att organisationen slutit avtal med Interante.


Appen är på svenska och engelska, valfritt. Feedback konversationerna är på det språk deltagarna väljer att skriva det i.


En ”anmäl”- knapp går till den anmälaren väljer. Alla uppmanas att vara så transparenta som möjligt eftersom mer korrekt feedback förväntas då samt blir alla inspirerade av alla och en trippeleffekt av boost kan uppnås.


Tips finns tillgängliga hela tiden, för att inspireras, träna upp feedbackförmågorna & skapa feedbackkultur.


Statistik kommer att finnas tillgänglig. Där kan man få  % gett & fått feedback totalt, lista på vilka på individnivå samt team/avdelningsnivå som ligger i topp på fått och gett feedback flest gånger.


Feedback som getts personligen kan användare lägga in för rätt statistik. Klicka i vem du gett feedback till och valfritt vad för feedback.


Feedbackmottagaren kan ge respons med text eller tumme upp, hjärta, stjärna eller frågetecken.


Den som ger feedback bestämmer om det ska vara sekretess eller transparens. Den som tar emot feedback kan slutligen bestämma om alla ska se feedbacken eller inte. Säkerhet att ingen annan ser informationen än det som feedbackgivaren anger för sekretess samt hålls inom organisationen.


Push notifikation samt siffra vid inkommen feedback eller svar.

Om Interante


Grundaren Amanda Ekman har efter 25 års internationellt arbete i olika ledande roller i såväl stora som små organisationer erfarenhet av att det viktigaste i ett företag handlar om människorna, hur de mår och presterar för att företaget ska nå framgång.

Efter studier i HR, teori och i praktiken så är slutsatsen att även de flesta HR ämnen stöttas av feedback: Arbetsmiljö, Performance Management, Employer Branding och Talent management. Talangerna du har i organisationen eller drar till dig behöver trivas och blomstra för att vara kvar eller för att förbli just talanger, och alla anställda du redan har kan ta fram sin talang och utvecklas inom rätt område för dem så uppnår du bästa Employer Branding. Engagemanget sprids som ringar på vattnet.

Amanda Ekman

Att feedback är ett viktigt verktyg vet de flesta och Amanda har sett att det är en stor del i att hjälpa till att ständigt ta fram talangerna i alla anställda, samt få dem att lysa, så att det kommer hela organisationen till nytta. Vidare avlastar det ledning och chefer i och med att alla hjälps åt att stötta alla. Alla relationer är viktiga och kan båda hämma och driva på utvecklingen.

I och med att organisationer inför feedback alla-till-alla så inkluderas alla, delaktighet skapas och engagemanget höjs.

Utbildad civilekonom från Uppsala Universitet och även Master of Science in Business Administration, samt HR-utbildning från Stockholms Universitet; Arbetsmarknadskunskap med management och arbetsrätt.  Kompletterat med IT kurser i systemutveckling och IT i organisationer på Stockholms Universitet.

Tidigare projektledare under många år på Ericsson som ansvarig för implementering av mobil infrastruktursystem i städer i USA och Latinamerika, samt innan dess bidrog till start av Ericsson services i Europa.

Löpande arbetat som projektledare för evenemang och van workshop-hållare, nuvarande med feedbackinspiration och syftesdrivna organisationer. Anpassar innehåll och strategi efter syftet, vem det berör och deltagare.
Kontakt


Trevligt att ha kontakt med dig. Du kan nå oss på nedanstående adresser eller fyll i formuläret.
Interante önskar dig en trevlig dag.

Epost

Förfrågan om produkter och allmänna frågor: info(at)interante.se

Support på appen: support(at)interante.se

Ekonomifrågor: ekonomi(at)interante.se

Sociala Medier

Följ Interante på:
Linkedin
Facebook
Lägg till kontakt:
Amanda Ekman på Linkedin

Postadress

Interante AB
Optikvägen 11
181 55 Lidingö
Sweden

Kontaktformulär


  Tips på feedback / feedbackkulturPresentationDemoInspirationshopAnalys & implementation

  Interante Logo